DUURZAAMHEID EN SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Bij SuperOffice draait alles om het omzetten van woorden in daden. We hebben het niet alleen over hoe we de toekomst van onze planeet en maatschappij kunnen verbeteren, we handelen er ook naar.

Stap voor stap willen we bijdragen aan duurzaamheid door koolstofnegatief te worden, diversiteit te bevorderen en altijd transparant te zijn over onze acties.

DE DUURZAAMHEIDSVISIE VAN SUPEROFFICE

Succes begint met een plan. Daarom hebben we bij SuperOffice een speciale duurzaamheidscommissie en hebben wij onze duurzaamheidsvisie en -doelstellingen in kaart gebracht. Het duurzaamheidsbeleid van SuperOffice gaat in op hoe ons bedrijf, onze medewerkers en onze keuzes bijdragen aan het terugdringen van de klimaatverandering en het behalen van de UNGC-doelstellingen. We werken alleen samen met partners die actief zijn om uitstoot te verminderen. Met dit initiatief inspireren we andere spelers in de software-industrie om ons voorbeeld te volgen.

"Onze duurzaamheidsstrategie is gericht op bepaalde doelgebieden waar we een echt positieve impact  hebben op onszelf, onze klanten en onze planeet. De afgelopen jaren heeft het Sustainability Committee van SuperOffice een sterke basis gelegd voor het aanpakken van de onderwerpen die verband houden met deze kerngebieden. Ik kijk ernaar uit om ons werk op het gebied van duurzaamheid voort te zetten en ben er trots op om ons eerste Duurzaamheidsrapport aan klanten, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden te presenteren."

Erlend Mohus, Strategy Manager and Head of Sustainability

Partnership Plant-for-the-Planet

We dragen allemaal de verantwoordelijkheid om onze wereld te beschermen. Daarom werkt SuperOffice trots samen met Plant-for-the-Planet, om bomen te planten ter compensatie van onze koolstofdioxide-uitstoot.

Naast het planten van bomen ondersteunt SuperOffice ook Plant-for-the-Planet Academies en de continue begeleiding van opgeleide ambassadeurs voor klimaatrecht. Door uitgebreid samen te werken met Plant-for-the-Planet helpt SuperOffice kinderen het voortouw te nemen bij het beschermen van onze planeet en het creëren van duurzame verandering.

"We hechten veel waarde aan duurzaamheid. Dit is een echt engagement. Het gaat er niet om modieus te zijn. Het is een kwestie van veranderen."

Gisle Jentoft, CE

'DO STUFF THAT MATTERS': gratis CRM voor non-profitorganisaties

Wij geloven in het vereenvoudigen van het leven van anderen en het helpen van mensen die minder geluk hebben. Daarom zijn we gestart met ons Do Stuff That Matters-programma.

Het Do Stuff That Matters-programma biedt gratis gebruik van onze SuperOffice CRM Online oplossing aan voor non-profitorganisaties met maximaal 10 gebruikers. Twee keer per jaar selecteert ons comité op basis van een reeks criteria de organisaties die zich hiervoor hebben opgegeven. Zodra ze geselecteerd zijn, ontvangen organisaties tot 5 dagen gratis advies van onze topprofessionals om mee aan de slag te gaan.

We streven ernaar echt het verschil te maken door voor dergelijke organisaties een efficiënter en gestructureerder werkproces te creëren.

Een aantal organisaties die we momenteel steunen, zijn de World Childhood Foundation, Protect Our Winters, Hanseatic Help en Stiftelsen Sykehusbarn.

Om in aanmerking te komen, stuur een e-mail naar info@superoffice.com met de naam van je organisatie, contactgegevens en een samenvatting van je behoeften en hoe een CRM oplossing daarbij kan helpen.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

We werken actief aan het uitbalanceren van ons genderevenwicht zodat minimaal 40% van beide geslachten in onze organisatie vertegenwoordigd is. We ontwikkelen ook software die rekening houdt met de handicaps en uitdagingen van onze klanten. Door actief samen te werken met WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) en een gebruikersinterface te ontwerpen die voldoet aan de behoeften van mensen met een handicap, bieden we een oplossing die geschikt is voor alle typen gebruikers.

superoffice ambassadeurs

Bij SuperOffice weten we dat we samen sterker staan. We sluiten ons graag aan bij  positieve rolmodellen om de missie waar we in geloven te versterken.

We zijn een trotse sponsor van de Noorse tennisser Casper Ruud, die keer op keer laat zien dat je een kampioen wordt door hard te werken en je ondernemend op te stellen. We gaan samen uitdagingen aan en streven er altijd naar om het volgende niveau te bereiken zowel individueel en als team.

In 2023 hebben wij Nicolai Budkov Kjær toegevoegd aan ons team. Nicolai maakt deel uit van de volgende generatie toptennissers en rondde het seizoen 2022 af met indrukwekkende prestaties. We zijn enorm trots hem in ons team te verwelkomen en kijken uit naar de samenwerking met hem!

GEDRAGSCODE

Bedrijven laten hun sporen achter; we kijken dus goed welke weg we inslaan. Daarom nemen we onze Gedragscode heel serieus. We bieden duidelijke richtlijnen, aan de hand waarvan onze medewerkers en zakenpartners ethisch verantwoorde beslissingen nemen. We zetten ons ook in om te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is en we hanteren een nultolerantie voor elk type corruptie.

TRANSPARANTIEWET

De Transparantiewet is een principe dat ervoor zorgt dat Noorse bedrijven van een bepaalde omvang de juiste bedrijfsethiek volgen en dat bedrijven due diligence-beoordelingen uitvoeren, wat betekent dat SuperOffice verplicht is om onze eigen activiteiten, onze toeleveringsketen en onze zakenpartners te beoordelen.

Bij SuperOffice doen we dit graag als onderdeel van onze jaarlijkse governancecyclus, via onze financiële en duurzaamheidsteams. Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar.