Wat betekent GDPR voor jouw klantgegevens

Lees meer
  • Een passie voor wereldwijde vraagstukken

    Ook denken wij na over andere zaken: mondiale onderwerpen, sociale en politieke vraagstukken, problemen op het gebied van gezondheid en milieu. We keken naar trends en initiatieven en vroegen mensen ons te laten weten welke zaken hen nauw aan het hart lagen.

  • Handen uit de mouwen

    We zetten ons bij SuperOffice in om jouw werk eenvoudiger te maken. Geleidelijk aan gingen we op zoek naar een manier om ook elders het leven voor mensen makkelijker te maken. Elk jaar sterven er meer dan 4,3 miljoen mensen aan de gevolgen van koolmonoxide vergiftiging, en alleen al in Afrika sterven meer dan 600.000 mensen aan ziekten van de luchtwegen die worden veroorzaakt door het koken op brandhout of houtskool. Une Amundsen, ondernemer en oprichter van SuperOffice, pakte het probleem aan zoals hij dat altijd doet: door de zaken te vereenvoudigen en te focussen op de kern van het probleem.

  • Het resultaat: de Safi e-cooker

    De e-cooker wordt in Oost-Afrika ontwikkeld, gefabriceerd, verkocht en gedistribueerd door Safi International. De Safi e-cooker is een splinternieuw schoon kooktoestel dat werkt op bio-ethanol. Er wordt geen roet of rook uitgestoten. Het is schoon, veilig en niet duur; Safi zorgt nu al dat duizenden mensen in Afrika een beter leven krijgen. Safi International meldt met trots een simpele oplossing te hebben gevonden voor een ingewikkeld probleem. Wij van SuperOffice zijn trots dat we de dingen waar het om gaat kunnen vereenvoudigen!