Trust Center

Wanneer u kiest voor SuperOffice, kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens veilig zijn, uw privacy wordt gewaarborgd en dat onze producten en services volledig voldoen aan alle wet- en regelgeving en aan de standaard procedures. Dit Trust Center is bedoeld om u meer inzicht te geven in de wijze waarop we beveiliging, privacy, naleving en transparantie implementeren en ondersteunen in al onze cloud-producten en -services.

Bestuur, risico en naleving

SuperOffice zet zich volledig in voor privacy, beveiliging en transparantie. Dit gedeelte biedt uitleg over ons bestuursmodel, het beleid en de procedures waarmee we ervoor zorgen dat al onze medewerkers samenwerken om deze doelen te bereiken. Omdat we onze klantgegevens op de best mogelijke manier willen beveiligen, werkt SuperOffice volgens de door de Europese Unie vastgestelde wettelijke vereisten, evenals volgens de lokale wetgeving.

Cloud-beveiligingsmaatregelen

Beveiliging van uw gegevens in de cloud is voor ons van het allergrootste belang. Dit gedeelte biedt een overzicht van de uitgebreide beveiligingsmaatregelen en -controles die de cloud-oplossing van SuperOffice CRM Online beschermen.

App Store & APIs

Omdat apps een belangrijk onderdeel vormen van het ecosysteem van SuperOffice, worden alle apps in onze App Store getest en gecertificeerd met het oog op kwaliteit, veiligheid en API-conformiteit met SuperOffice CRM.

GDPR & SuperOffice Producten

De GDPR is van grote invloed op de wijze waarop bedrijven persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, verwerken en beveiligen. Dit betekent dat alle bedrijfsonderdelen binnen een bedrijf, zoals marketing, verkoop en klantenservice, op een meer professionele wijze moeten omgaan met persoonlijke gegevens en in overeenstemming met de wettelijke privacyregels.

Juridisch & transparantie

Beveiliging van uw gegevens in de cloud is voor ons van het allergrootste belang. In dit gedeelte worden de momenteel geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen beschreven tussen SuperOffice AS en Visma ITC, onze hostingpartner.