Gedragscode

Wij stellen hoge eisen aan onze werknemers en zakelijke partners als het gaat om ethische gedragsnormen. Deze verwachtingen zijn verwoord in de beginselen voor een goede bedrijfsethiek in onze Gedragscode.

Ethiek

Ons doel is de beginselen betreffende ethiek en integriteit toe te passen in de praktische situaties waarmee onze werknemers en zakenpartners worden geconfronteerd. We bieden duidelijke richtlijnen, aan de hand waarvan onze werknemers en zakenpartners ethisch verantwoorde beslissingen kunnen nemen.

Naleving

Wij willen ons houden aan de geldende wetten en regels. We willen handelen op een ethisch en maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze. Respect voor mensenrechten is een integraal onderdeel van onze fundamentele waarden en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf. Ook geloven wij in het grote belang van sterke betrokkenheid bij het naleven van wetten en regels en ethisch verantwoord handelen op alle niveaus, om het integriteitsrisico beheersbaar te houden.

Anticorruptie

Corruptie bestaat, in verschillende mate, in alle landen en markten. SuperOffice heeft een zerotolerancebeleid als het gaat om corruptie en wil bijdragen aan de strijd tegen corruptie in markten waar dit voorkomt, door systematisch en verantwoordelijk zakelijk gedrag.

Kom meer te weten

Deze gedragscode is van toepassing op iedereen met wie we in contact staan – onze medewerkers, partners en klanten. Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie.

Download de Gedragscode
Download de Gedragscode van een SuperOffice-leverancier