CRM software ontworpen met het oog op privacy

Op 25 mei 2018 is er een nieuwe EU-privacyregeling in werking getreden, General Data Protection Regulation (GDPR). Onder deze regeling moeten alle bedrijven zich houden aan de nieuw privacyregels, op straffe van hoge boetes. Met de nieuwe GDPR-functies in SuperOffice CRM kun je vastleggen waarom je gegevens opslaat en hoe je communiceert met klanten.

Toestemmingsbeheer

Toestemming registreren en beheren

De GDPR wetgeving vereist een reden om om persoonsgegevens van mensen op te slaan; in bepaalde gevallen moet dat ook gedocumenteerd worden.  Met SuperOffice CRM kun je registreren welke toestemming je hebt gekregen van alle personen in je database, wanneer en hoe je die verkregen hebt en wie dat heeft vastgelegd.  Ook kan de wettelijke basis in het systeem worden geregistreerd.

Aanmeldingen beheren

Laat je klanten vertellen wat ze willen ontvangen

Houd bij voor welke soort communicatie van jouw bedrijf klanten toestemming hebben gegeven.  Met specifieke functies weet je zeker dat je geen e-marketing stuurt naar personen die daar geen toestemming voor hebben gegeven.

Toegang beheren

Beslis wie wat mag zien

Informatie uitwisselen is de kern van elke CRM oplossing, maar er kan informatie zijn waar niet iedereen binnen het bedrijf toegang tot mag hebben. Leg in regels vast wie in het bedrijf bepaalde informatie mag zien en wat ze ermee mogen doen.

Incidentenbeheer

Datalekken rapporteren en behandelen

Jouw bedrijf is er verantwoordelijk voor dat de gegevens van je klanten privé blijven.  Als er een lek is, schrijft GDPR voor dat het incident onmiddellijk moet worden gerapporteerd en behandeld.  Als je SuperOffice Service configureert en gebruikt, heb je het ideale instrument in handen om incidenten op een slimme manier te rapporteren en te behandelen.

Aanvullende functies Je CRM oplossing GDPR proof

Klantgegevens beschermen en beheren. Bouw vertrouwen op en vergroot het aantal loyale klanten.

  • Gegevensbescherming door ontwerp

    Privacy is niet iets wat wordt toegevoegd aan een bestaande applicatie; het wordt ingebouwd in het hart van de architectuur en functionaliteit. Je kunt er zeker van zijn dat we in alle fases van ons ontwikkelingsproces sterk focussen op privacy.
  • Veilige opslag (ISO 27001)

    Om te voldoen aan de regels van GDPR moet met het ISO 27001-certificaat worden aangetoond dat de beveiliging van informatie serieus wordt genomen op alle niveaus van de organisatie. Gegevens die zijn opgeslagen in SuperOffice CRM Online (ons SaaS-aanbod) worden beschermd door een ISO 27001-gecertificeerd beheersysteem voor informatiebeveiliging. Alle gegevens worden in Europa opgeslagen.
  • Bulk update

    Als je veel gegevens in SuperOffice CRM importeert, gebruik deze functie dan om deze gegevens GDPR proof te maken.

Gratis demo van SuperOffice CRM met GDPR functionaliteit