Nieuw: Succesvol zijn in uitdagende tijden
Een handleiding voor bedrijfsgroei

Nieuw: Succesvol zijn in uitdagende tijden
Een handleiding voor bedrijfsgroei

Projecten managen in SuperOffice

SuperOffice Project is een instrument voor projectbeheer waarmee je alle aan project gerelateerde documenten op één plek kunt opslaan.

Dit helpt je om alle activiteiten rond jouw project te volgen en iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van het project.

Alle medewerkers hebben vanaf elke locatie toegang tot alles wat met het project te maken heeft.

Vandaag laten we je zien hoe SuperOffice Project je meer controle kan geven over het project waar je aan werkt, door:

  • Alle gerelateerde projecten en middelen aan elkaar te koppelen;
  • Alle medewerkers die bij een project betrokken zijn met elkaar te verbinden;
  • Ervoor te zorgen dat iedereen over de meest recente informatie beschikt; 
  • Het voor iedereen gemakkelijk te maken om toegang te krijgen tot de projectinformatie.

Jane leidt een marketingcampagne die gerichts is op de klanten van het bedrijf. Het project omvat een aantal onderliggende projecten, zoals conceptontwikkeling, ontwerp, mediaplanning en productie.

Bij deze campagne zijn veel collega's van Jane en andere belanghebbenden betrokken. Jane wil er zeker van zijn dat alle betrokken partijen met elkaar in contact staan en dat iedereen toegang heeft tot de belangrijke documenten en actuele informatie.

Het eerste wat ze doet, is haar hoofdproject voor de campagne aanmaken.

Vervolgens maakt ze een aantal onderliggende projecten aan.

Tenslotte koppelt ze de projecten aan elkaar zodat alles wat met de campagne voor de lancering te maken heeft, makkelijk te vinden is. Zo behoudt ze de volledige controle over het project.

Jane voegt vervolgens de projectleden toe, met gegevens over hun taken en verantwoordelijkheden voor het project. Zo weten alle leden van het project wie wat doet.

De projectleden kunnen nu alle activiteiten koppelen aan de relevante projecttitels, ook documenten.

Als Jane bijvoorbeeld een document archiveert vanuit haar postvak-in, koppelt ze het document aan het betreffende project zodat iedereen het kan zien. Op deze manier is informatie op elk moment snel te vinden en te raadplegen, zowel gedurende het project, als na afloop.

Door in SuperOffice met projecten te werken, kan Jane effectief communiceren.

Ze kan rechtstreeks vanuit het project een e-mail sturen naar alle projectleden om ze te herinneren aan de volgende voortgangsbespreking van het project.

Na afloop van de bespreking archiveert Jane de notulen naar het project, samen met de presentaties en een bijgewerkte activiteitenlijst. Zo wordt alles op één en dezelfde plek bewaard,

Dit was slechts een klein voorbeeld van hoe SuperOffice je kan helpen om efficiënter te werken.

Kijk ook eens naar onze andere video's om meer te weten te komen over hoe SuperOffice jouw productiviteit kan vergroten of probeer het uit.