Nieuw: Succesvol zijn in uitdagende tijden
Een handleiding voor bedrijfsgroei

Nieuw: Succesvol zijn in uitdagende tijden
Een handleiding voor bedrijfsgroei

SuperOffice is de schil voor alle agrarische natuurbeheer processen

Bert Wiekema ICT adviseur

De Uitdaging

Bescherming van natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied is onderdeel van het overheidsbeleid. Om dit beleid vorm te geven besloot de overheid om met een nieuw stelsel te gaan werken: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). 

De agrarische collectieven spelen een sleutelrol in de nieuwe aanpak, waarbij de resultaten van het beheer sterk verbeterd moeten worden en de uitvoering efficiënter georganiseerd. Vanuit SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Nederland) is gekozen voor het ontwikkelen van een eigen ICT-infrastructuur voor de 40 collectieven. Een belangrijke voorwaarde was dat het totale systeem gebruikersvriendelijk moest zijn omdat de collectieven werken met relatief veel vrijwilligers die niet allemaal affiniteit hebben met het werken in een digitale omgeving.

Met SuperOffice in één oogopslag een overzicht van alle contactmomenten

Bert Wiekema ICT Adviseur

De Oplossing

SCAN-ICT bestaat uit een drietal modules; GIS voor het intekenen en vastleggen van allerlei informatie op perceelniveau. SuperOffice CRM voor het vastleggen van allerlei informatie in het kader van relatiebeheer en archivering, tot slot een module voor de financiële administratie en transacties.

Bij elk contract is een GIS kaart beschikbaar, deze worden op een overzichtelijke digitale kaart weergegeven in SuperOffice CRM en zorgen ervoor dat direct inzicht gegeven wordt in waar, welke beheeractiviteiten gecontacteerd zijn, bij wie en wanneer ze uitgevoerd moeten worden. En dat alles in één oogopslag. Dit complete digitale dossier vormt het hart van alle communicatie, zoals email en telefoongesprekken, maar ook perceelinformatie en vergoedingen. Omdat het een EU overheidsproject is moet de data ook 7 jaar bewaard blijven volgens de AVG wetgeving. Vanaf het eerste moment heeft SCAN-ICT een eigen helpdesk om de gebruikers te ondersteunen. Zij staan in directe verbinding met SuperOffice CRM, voorzien medewerkers van informatie, verzorgen nieuwsbrieven, begeleiden wijzigingen in de processen en geven cursussen en trainingen.

De Resultaten

De collectieven krijgen, samen met haar koepelorganisatie BoerenNatuur, veel lof en waardering voor de wijze waarop zij in korte tijd hebben laten zien dat ze efficiënt en doelmatig omgaan met het agrarisch natuurbeheer. 

De professionele wijze waarop BoerenNatuur dit vorm heeft gegeven met de juiste automatisering draagt bij aan een zeer positief imago van het collectief binnen de betrokken partijen.