Download onze nieuwe CRM Buyer's Guide 2024

Download onze nieuwe CRM Buyer's Guide 2024

Privacy statement

SuperOffice.nl” of het “Bedrijf” is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement beschrijft de gegevensafhandeling van SuperOffice.nl.

1. Betrokken Web Sites

Dit Privacy Statement betreft de gegevensafhandeling van de Web sites die naar dit Privacy Statement verwijzen: https://www.SuperOffice.nl, (collectief naar verwezen als “Web Sites van SuperOffice.nl” of “De Bedrijfswebsites”).

Toepassingen kunnen door SuperOffice.nl en derde partijen worden geplaatst. Als toepassingen door SuperOffice.nl worden gepubliceerd, is dit Privacy Statement van toepassing. Wanneer toepassingen van derde partijen worden gepubliceerd, zijn de Privacy Statements van de derde partijen van toepassing, en is dit Privacy Statement niet van toepassing. 

De Web Sites van SuperOffice.nl kunnen verwijzingen bevatten naar andere Web Sites. SuperOffice.nl is niet verantwoordelijk voor de gegevensafhandeling of de inhoud van dergelijke andere Web sites. Het Bedrijf raadt u aan om de privacy statements van de andere Web sites door te nemen zodat u hun gegevensafhandeling begrijpt.

2. Verzamelde Persoonlijke Gegevens

SuperOffice.nl biedt een variëteit aan diensten aan waar collectief naar verwezen wordt als "Dienst" of "Service". SuperOffice.nl verzamelt gegevens van individuen die "De Bedrijfswebsites" (bezoekers) bezoeken en individuen die zich registreren om een "Dienst" te gebruiken (klanten). Wanneer een interesse wordt geuit in het verkrijgen van additionele informatie over de Dienst of het registreren om de Dienst te gebruiken, vereist SuperOffice.nl dat u het Bedrijf voorziet van contactgegevens zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, en emailadres (“Vereiste Contact Gegevens”). SuperOffice.nl kan u ook vragen om additionele gegevens zoals jaaropbrengsten, bank gegevens, aantal medewerkers in dienst, of branche (“Optionele Gegevens”). Vereiste Contact Gegevens, Bank Gegevens, en Optionele Gegevens zijn collectieve verwijzingen van “Gegevens over SuperOffice.nl Klanten.”

Wanneer u over de Bedrijfswebsites navigeert, mag SuperOffice.nl ook gegevens verzamelen door middel van de algemeen geaccepteerde gegevens verzamelgereedschappen, zoals cookies en Web bakens (“Web Site Navigatie Gegevens”). Web Site Navigatie Gegevens omvat gegevens over uw Web browser (zoals browser type en browsertaal), uw Internet Protocol (“IP”) adres, en de acties die u uitvoert op de Bedrijfswebsites (zoals bekeken Web pagina's en aangeklikte links).

3. Gebruik van Verzamelde informatie

Het Bedrijf gebruikt Gegevens over SuperOffice.nl Klanten om de gevraagde diensten ten uitvoer te brengen. Bijvoorbeeld, wanneer u een “Contact” Web formulier invult, zal Het Bedrijf de aangeleverde gegevens gebruiken om u te benaderen over uw getoonde interesse in de Dienst. Het Bedrijf mag dan ook Gegevens over SuperOffice.nl Klanten voor marketing doeleinden inzetten. Bijvoorbeeld, het Bedrijf mag door u aangeleverde gegevens gebruiken om u te benaderen en uw interesse in SuperOffice.nl en de Dienst verder te bespreken en om u gegevens toe te zenden aangaande het Bedrijf en haar Partners, waaronder gegevens over aanbiedingen of evenementen.

SuperOffice.nl gebruikt Web Site Navigatie Gegevens om de Bedrijfswebsites te beheren en te verbeteren. Het Bedrijf mag de Web Site Navigatie Gegevens in combinatie met Gegevens over SuperOffice.nl Klanten ook inzetten om gepersonaliseerde gegevens over het Bedrijf aan te bieden. 

4. Web Site Navigatie Gegevens

SuperOffice.nl gebruikt algemeen geaccepteerde gegevens verzamelgereedschappen, zoals cookies en Web bakens, om gegevens te verzamelen terwijl u over de Bedrijfswebsites navigeert (“Web Site Navigatie Gegevens”). Dit onderdeel beschrijft de diverse types van Web Site Navigatie Gegevens die het Bedrijf mag verzamelen en hoe het Bedrijf deze informatie mag gebruiken.

Cookies 
SuperOffice.nl gebruikt cookies om interacties met de Bedrijfswebsites eenvoudig en betekenisvol te maken. Wanneer u een bezoek brengt aan één van de Bedrijfswebsites, zullen de SuperOffice.nl servers een cookie naar uw computer zenden. Op zichzelf staand zullen cookies u nooit persoonlijk identificeren. Ze herkennen alleen maar uw Web browser. Tenzij u ervoor kiest om uzelf bekend te maken aan SuperOffice.nl; door te reageren op een aanbieding, het aanmaken van een account, of het invullen van een Web formulier (zoals een “Contact” formulier), blijft u anoniem voor het Bedrijf.

Er zijn twee types cookies: sessie-gebaseerd en persistent-gebaseerd. Sessie cookies bestaan alleen gedurende één sessie. Ze verdwijnen van uw computer wanneer u de browser software afsluit of uw computer uitzet. Persistente cookies blijven aanwezig op uw computer nadat u uw browser heeft afgesloten of uw computer heeft uitgezet.

Als u ervoor gekozen heeft om uzelf bekend te maken aan SuperOffice.nl, zal het Bedrijf gebruik maken van sessie cookies waarin versleutelde gegevens zijn opgenomen waarmee u uniek kan worden geïdentificeerd. Elke keer dat u zich aanmeldt bij de Dienst, zal er een sessie cookie met een versleuteld, uniek kenmerk dat aan uw account is gekoppeld, in uw browser worden geplaatst. Deze sessie cookies stellen het Bedrijf in staat om uw uniek te identificeren wanneer u aangemeld bent op de Dienst en om uw online transacties en verzoeken te verwerken. Sessie cookies zijn benodigd om de Dienst te kunnen gebruiken.

SuperOffice.nl gebruikt persistente cookies die alleen het Bedrijf kan uitlezen en gebruiken om browsers te identificeren die de Bedrijfswebsite al eerder hebben bezocht. Wanneer u een Dienst aanschaft of het Bedrijf voorziet van additionele persoonlijke gegevens' wordt er een uniek kenmerk aan u toegewezen. Dit unieke kenmerk wordt met een persistent cookie geassocieerd dat het Bedrijf in uw Web browser plaatst. Het Bedrijf gaat extra voorzichtig met de beveiliging en vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens in persistente cookies om. Bijvoorbeeld, het Bedrijf slaat geen wachtwoorden op in persistente cookies. Als u de functionaliteit van uw Web browser om cookies te accepteren uitschakelt, bent u in staat om op de Bedrijfswebsites te navigeren, echter kunt u geen gebruik maken van de Dienst.

SuperOffice.nl mag gegevens van sessie en persistente cookies in combinatie met Gegevens over SuperOffice.nl Klanten gebruiken om u te voorzien van informatie over het Bedrijf en de Dienst.

Web Bakens 
SuperOffice.nl gebruikt Web bakens alleen of in samenwerking met cookies om gegevens over het bezoek van de Bedrijfswebsites door Klanten en Bezoekers en de interactie met emails van het Bedrijf, te compileren. Web bakens zijn duidelijke elektronische afbeeldingen welke bepaalde types van gegevens op uw computer kunnen herkennen, zoals cookies, wanneer u een specifieke Website (gekoppeld aan het baken) bekeken heeft, en een beschrijving van een Website gekoppeld aan het Web baken. Bijvoorbeeld, SuperOffice.nl mag Web bakens plaatsen in marketing emails die u doorverwijzen naar de Bedrijfswebsites. SuperOffice.nl gebruikt Web bakens om de Bedrijfswebsite te beheren en Bedrijfswebsites en email communicatie te verbeteren. SuperOffice.nl mag gegevens van de Web bakens in combinatie met Gegevens over SuperOffice.nl Klanten gebruiken om u van gegevens over het Bedrijf en de Dienst te voorzien.

IP Adressen
Wanneer u de Bedrijfswebsites van SuperOffice.nl bezoekt, verzamelt het Bedrijf uw Internet Protocol (“IP”) adressen om niet persoonlijk identificeerbare gegevens te traceren en te aggregeren. Bijvoorbeeld, SuperOffice.nl gebruikt IP adressen om regio's to monitoren waarvandaan Klanten en Bezoekers op de Bedrijfswebsites navigeren.

SuperOffice.nl verzamelt tevens IP adressen van Klanten wanneer zij zich aanmelden bij de Dienst als onderdeel van de “Identiteitsbevestiging” en “IP Reeks Restricties” beveiligingsfuncties.

Derde Partij Cookies 
Van tijd tot tijd, zal SuperOffice.nl in contact staan met derde partijen om niet persoonlijk identificeerbare gebruiksgegevens en volume statistieken te traceren en te analyseren van individuën die de Bedrijfswebsites bezoeken. SuperOffice.nl mag tevens overige derde partij cookies gebruiken om de prestaties van Bedrijfsadvertenties te meten en te traceren. De aan derde partij verstrekte gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens, maar deze gegevens mogen wel opnieuw worden geassocieerd met persoonlijke gegevens nadat het Bedrijf deze ontvangen heeft. Dit Privacy Statement omvat het gebruik van derde partij cookies niet.

5. Openbare Forums, Verwijs een Vriend, en Klant Getuigenissen

SuperOffice.nl mag bulletin boards, blogs, of chat rooms op de Bedrijfswebsites aanbieden. Elk persoonlijk identificeerbaar gegeven waarvan u kiest ze te verzenden, kan gelezen, verzameld of gebruikt worden door anderen die deze forums bezoeken en kan daarmee ingezet worden om u ongevraagde berichten toe te zenden. SuperOffice.nl is niet verantwoordelijk voor de persoonlijk identificeerbare gegevens die u plaatst in deze forums.

Klanten en Bezoekers kunnen ervoor kiezen om de verwijs service van het Bedrijf te gebruiken om vrienden te informeren over de Bedrijfswebsites. Wanneer de verwijs service gebruikt wordt, zal het Bedrijf om de naam en het email adres van de vriend vragen. SuperOffice.nl zal de vriend automatisch een éénmalig bericht toesturen waarin de vriend gevraagd zal worden om de Bedrijfswebsites te bezoeken. SuperOffice.nl slaat deze gegevens niet op.

SuperOffice.nl plaatst een lijst van Klanten en getuigenissen op de Bedrijfswebsites welke gegevens bevatten zoals Klantnamen en titels. SuperOffice.nl verkrijgt de toestemming van elke Klant voordat men over gaat tot het plaatsen van gegevens op een dergelijke lijst of het plaatsen van getuigenissen.

6. Delen van Verzamelde Gegevens

SuperOffice.nl mag Gegevens over SuperOffice.nl Klanten delen met de medewerkers van het Bedrijf zodat deze medewerkers Klanten en Bezoekers kunnen contacteren namens ons. SuperOffice.nl mag tevens Gegevens over SuperOffice.nl Klanten delen met de medewerkers om de kwaliteit van de gedeelde gegevens te toetsen. SuperOffice.nl deelt, verkoopt, verhuurt of ruilt geen persoonlijk identificeerbare gegevens met derde partijen voor promotie doeleinden.

SuperOffice.nl behoudt het recht om persoonlijk identificeerbare gegevens te ontsluiten van de Klanten van het Bedrijf of van de Bezoekers wanneer de wet dit van het Bedrijf vraagt of als het Bedrijf redelijkerwijs aanneemt dat gegevensontsluiting nodig is om de rechten van het Bedrijf te beschermen, en/of mee te werken aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, of een juridische procedure.

7. Communicatie Voorkeuren

SuperOffice.nl biedt Klanten en Bezoekers die contactgegevens delen de mogelijkheden om te kiezen hoe het Bedrijf de aangeleverde gegevens gebruikt. U mag een verzoek indienen waarin u uw communicatie voorkeuren specificeert naar info@SuperOffice.nl. Klanten kunnen zich niet afmelden voor transactionele emails aangaande hun account bij SuperOffice.nl of de Dienst.

8. Uw Gegevens Corrigeren en Bijwerken

Klanten mogen hun registratie gegevens bijwerken of wijzigen door hun gebruikers- of bedrijfsgegevens te bewerken. Om een gebruikersprofiel bij te werken, dient u zich aan te melden op http://www.SuperOffice.nl met uw SuperOffice.nl gebruikersnaam en wachtwoord en vervolgens op “Setup” te klikken om de bedrijfsgegevens bij te werken.

9. Klant Gegevens

SuperOffice.nl Klanten gebruiken de Dienst om gegevens en informatie te hosten (“Klant Gegevens”). SuperOffice.nl zal geen Klant Gegevens recenseren, delen, verspreiden of aan refereren behalve zoals aangeleverd volgens de SuperOffice.com Master Subscription Agreement, of als dit volgens de wet vereist is. Individuele gegevens van Klanten kunnen alleen ingezien of toegang tot verleend worden met het doel om een probleem op te lossen, problemen te ondersteunen of vermoedens dat de SuperOffice.com Master Subscription Agreement geschonden is, of als de wet dit vereist. Klanten zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de beveiliging en vertrouwelijkheid van hun SuperOffice.nl gebruikersnamen en wachtwoorden.

10. Beveiliging

SuperOffice.nl maakt gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen om Klant Gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, het behouden van het niveau van accuraatheid van gegevens, en maatregelen die het juiste gebruik van Klant Gegevens bewerkstelligen. Wanneer de Dienst wordt gebruikt, zal Secure Socket Layer (“SSL”) technologie de Klant Gegevens beschermen door middel van zowel server authenticatie en gegevensencryptie. Deze technologieën dragen bij aan de veiligheid van de Klant Gegevens, en dat deze gegevens alleen aan de Klant beschikbaar worden gesteld waaraan deze gegevens toebehoren en aan degenen aan wie de Klant toestemming heeft gegeven deze gegevens te gebruiken. SuperOffice.nl maakt tevens gebruik van geavanceerde beveiligingsmethodieken gebaseerd op dynamische gegevens en gecodeerde sessie identificatie, en het Bedrijf host haar Websites in een veilige serveromgeving dat gebruik maakt van firewalls of andere geavanceerde technologie die interferentie of toegang door indringers van buiten voorkomt. SuperOffice.nl biedt tevens verhoogde beveiligingsfuncties binnen de Dienst aan welke Klanten toestaat om veiligheidsinstellingen zo in te stellen op het niveau dat zij nodig achten.

Omdat het Bedrijf de Dienst gebruikt om Gegevens over SuperOffice.nl Klanten te onderhouden, zijn deze gegevens op dezelfde manier beschermd als hierboven beschreven voor wat betreft Klant Gegevens.

11. Wijzigingen van dit Privacy Statement

SuperOffice.nl behoudt het recht om deze Privacy Statement te wijzigen. SuperOffice.nl zal de notificatie verzorgen aangaande de materiële wijzigingen van dit Privacy Statement middels de Bedrijfswebsites on op zijn minst dertig (30) werkdagen voorafgaand aan de activatie van deze wijzingen. 

12. Contact

Vragen aangaande dit Privacy Statement of de gegevensverwerking van de Bedrijfswebsites dienen gericht te worden aan SuperOffice.nl
SuperOffice Benelux B.V.
email: info@superoffice.nl
Emmasingel 29.41
5611 AZ  Eindhoven
Nederland