9 manieren hoe een CRM oplossing je klantenservice verbetert Lees meer

9 manieren hoe een CRM oplossing je klantenservice verbetert Lees meer

Actuele klant(contact) informatie voor iedere medewerker

Mario Vissers Business Analist

De Uitdaging

Suiker Unie is leverancier van suiker in NL en omringende landen voor zowel industriële toepassingen als voor consumentenverpakkingen. 

De hoge service van Suiker Unie uit zich in o.a. een excellente logistieke prestatie, zeer klantgericht accountmanagement, goede informatie-verstrekking, en gedegen klachtafhandeling. Klantinformatie bevond zich binnen Suiker Unie op zeer veel verschillende plaatsen in een scala aan systemen. ERP-informatie in SAP, correspondentie lokaal op groepsschijven en in laptops van Accountmanagers, contactinformatie binnen Outlook, of ‘verstopt’ in hoofden van medewerkers. Overzicht was niet optimaal en kostte meer tijd dan gevoelsmatig nodig. Bovendien ontbrak de mogelijkheid om deze informatie middels 1 sleutel (de klant!) boven water te krijgen en op een eenvoudige wijze met elkaar te delen. Dit leidde vervolgens weer tot inefficienties binnen de organisatie.

SuperOffice brengt ons bij de benodigde klantinformatie voor optimaal klantbeheer

Mario Vissers Business Analist

De Oplossing

In 2006 is binnen Suiker Unie een CRM project gestart met als doel om deze versnipperde informatie centraal te ontsluiten. 

Na grondige inventarisatie van eisen en wensen van eindgebruikers hebben we uiteindelijk SuperOffice als applicatie gekozen om dit te realiseren. Bewust is gekozen voor een gefaseerde implementatie. De applicatie is bij de huidige gebruikers met zeer veel enthousiasme ontvangen en was na slechts enkele maanden al niet meer weg te denken als hulpmiddel in hun day-to-day business. Op ingenieuze wijze zijn we erin geslaagd om binnen SuperOffice een prachtige informatiemix aan te bieden van ERP-informatie enerzijds (ontsloten d.m.v. een SAPportaal) en klantcontactinfo anderzijds middels de gebruikelijke inrichting van SuperOffice. Op deze manier beschikt iedere medewerker met direct klantcontact op ieder moment, op iedere denkbare plaats over de meest actuele klant(contact) informatie.

De Resultaten

SuperOffice heeft ervoor gezorgd dat de klant nog professioneler te woord kan worden gestaan.

Intern zorgt SuperOffice voor een brugfunctie omdat op efficiënte wijze alle beschikbare informatie wordt gedeeld, zonder noodzakelijke telefoontjes of tijdrovende zelfgemaakte overzichtjes. SuperOffice zorgt voor een compleet digitaal klantendossier. Vanuit deze basis zal SuperOffice voor ons de tool zijn om nog beter invulling te geven aan ons gestructureerde en gedifferentieerd klantenbeleid.