7 manieren om aan de slag te gaan met e-mail marketing

In 2008 maakte slechts 64% van het MKB gebruik van e-mail marketing.

Dat percentage ligt nu op maar liefst 98%.

De reden hiervoor is duidelijk: E-mail marketing werkt beter dan elk ander marketinginstrument om omzet te genereren. 

In 2016 heeft Webmarketing123 een studie gedaan naar e-mail marketing. Van alle business-to-business bedrijven blijkt één op de drie e-mail marketing te beschouwen als het instrument met het grootste positieve effect op de omzet. E-mail marketing is bijna twee keer zo doeltreffend als het best mogelijke alternatief SEO (zoekmachine-optimalisatie).

E-mail marketing kan uitstekende resultaten voor jouw bedrijf opleveren. Er zitten echter wat haken en ogen aan.

Eén van de grootste uitdagingen die genoemd worden door het MKB die e-mail marketing gebruiken, is de angst dat hun abonnees de e-mails als spam opvatten en hun doel voorbij schieten.

In dit artikel laten we jou zeven manieren zien om aan de slag te gaan met e-mail marketing. 

1. Maak een plan

Voordat je een e-mail campagne gaat opzetten, moet je een plan maken. Dit helpt om duidelijkheid te scheppen over jouw doelen, aanpak en eventuele vervolgstappen die je moet nemen. Wat moet er in jouw plan staan?

Hier volgen een aantal vragen die je jezelf vooraf kunt stellen:

 • Wat zijn jouw doelen?
 • Wie zijn jouw lezers?
 • Hoe vaak wil je e-mails versturen?
 • Welke inhoud wil je voor de campagne gebruiken?
 • Hoe lang gaat de campagne duren?
 • Hoe ga je het resultaat meten?

Het hoeft geen gedetailleerd plan te zijn. Wanneer je weinig tijd hebt dan zijn kernpunten prima. Het gaat erom dat je een plan op papier hebt staan om op terug te kunnen vallen indien dat nodig is.

2. Houd de campagne simpel en gestructureerd

Vaak worden er meerdere boodschappen in één campagne gestopt om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ons advies is om het tegenovergestelde te doen, houd jouw boodschap beknopt, makkelijk leesbaar en relevant. 

Wanneer je nog nooit een e-mail campagne hebt gemaakt zijn de "Four Ps” van Persuasive Email Copywriting van Jack Price een prima uitgangspunt.

De P's helpen om structuur aan te brengen in jouw e-mail campagne zodat jij de aandacht van je lezers kunt vasthouden en ze stimuleert om te reageren.  

1. Promise
2. Picture 
3. Proof 
4. Push

Begin met jouw klanten te overtuigen (Promise), zoals bijvoorbeeld een oplossing op hun probleem. Laat de lezer vervolgens middels een verhaal een beeld (Picture) vormen over de situatie. Lever bewijs (Proof), dit kan door middel van (case)studies of referenties. Zorg er tenslotte voor dat je duidelijk aangeeft wat de lezer moet doen begeleiding (Push). Dit geef je aan door een link toe te voegen voor het kopen van een product/dienst of een gratis download aan te bieden.

3. Test de e-mailberichten

Er zijn verschillende mogelijkheden om jouw e-mail campagnes uit te proberen. Het hoeft niet duur of tijdrovend te zijn, maar elke e-mail moet op z'n minst door een collega worden nagelezen voordat je op verzenden drukt.

Het is ook belangrijk om jouw e-mailberichten op verschillende apparaten te bekijken. Hoe leest de e-mail op een tablet of mobiele telefoon? Worden de afbeeldingen in alle e-mailprogramma's goed weergegeven?

Volgens Litmus wordt, 55% van alle e-mailberichten geopend op een mobiel apparaat en dit percentage neemt steeds verder toe.

Klanten zullen meerdere apparaten blijven gebruiken om hun e-mails te lezen en jij dient ervoor te zorgen dat jouw bericht op elk apparaat goed te lezen is. 

4. Zorg voor een goede timing

Klanten lezen e-mails op verschillende tijden en om verschillende redenen. Je wilt dus dat jouw e-mail in de inbox van de klant terecht komt wanneer de kans het grootst is dat de klant deze zal lezen. Verplaats u in de positie van de klant. Ga na of jouw klanten hun e-mails 's ochtends vroeg openen, of misschien thuis op de bank aan het eind van de dag. Dit is van invloed op het tijdstip dat je jouw e-mail verstuurt.

Probeer het uit door e-mails op verschillende tijden van de dag en op verschillende dagen van de week te versturen. Zo kun je nagaan wat voor jou en jouw klanten het beste werkt.

Als je ervoor kiest om een e-mail campagne te sturen tijdens de werkweek, blijkt uit onze eigen ervaring dat dinsdagmiddag na 14:00 uur, de meeste e-mails geopend worden.

5. Personaliseer uw e-mails

Jouw klanten zullen wellicht veel overeenkomsten hebben, maar in feite zijn ze allemaal heel verschillend. Mensen willen graag als bijzonder worden gezien. Met CRM software kun je persoonlijke elementen toevoegen aan een e-mail campagne.

Hierdoor lijkt de campagne afgestemd te zijn op de afzonderlijke ontvangers. Jij bepaalt natuurlijk zelf in hoeverre jij jouw e-mail campagne personaliseert. 

Mogelijkheden hiervoor zijn:

 • Naam
 • Locatie
 • Aankoop historie
 • Laatste login datum
 • Recente activiteiten

6. Vraag vooraf toestemming

Het is wettelijk verplicht om toestemming te hebben van de ontvangers voordat een e-mail campagne naar een specifieke doelgroep wordt gestuurd. Wat houdt permissie marketing in?

Het is niet alleen beleefd om klanten vooraf toestemming te vragen voor het gebruik van hun e-mailadres voor het versturen van mailings, het is ook een verplicht onderdeel van de GDPR wetgeving die in mei 2018 van kracht wordt.  

Marketing guru Seth Godin legde het principe van permissie marketing uit in zijn blog post van 2008:

“Permission marketing is the privilege (not the right) of delivering anticipated, personal and relevant messages to people who actually want to get them... [It] is like dating. You don't start by asking for the sale at first impression. You earn the right, over time, bit by bit.”


Het opbouwen van een email lijst is zeer tijdrovend maar betaald zich terug in een betere respons omdat personen die zich aanmelden ook echt iets van u willen ontvangen.

7. Meet de resultaten

Zoals bij elk marketinginstrument, is het zaak om de resultaten van uw campagnes te meten. Aan de hand van deze belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's):

 • Percentage e-mails dat wordt ontvangen
 • Percentage e-mails dat wordt geopend 
 • Doorklik percentage

Het ontvangst percentage wordt berekend door het aantal verstuurde e-mails te vergelijken met het aantal e-mails dat bij uw abonnees is afgeleverd. Een e-mail wordt niet afgeleverd als een e-mailadres verwijderd is of niet klopt. 

Het open percentage wordt berekend door het aantal afgeleverde e-mails te vergelijken met het aantal mensen dat de e-mail heeft geopend.

Het doorklikpercentage wordt berekend door het aantal geopende e-mails te vergelijken met het aantal mensen dat op een link of afbeelding in de e-mail klikt.

Door deze KPI's in de gaten te houden, kunt u nagaan wat het beste werkt in uw e-mail campagnes. Als u bijvoorbeeld merkt dat een e-mail campagne met een korte onderwerp regel vaker wordt geopend dan een campagne met een langere onderwerp regel, kunt u proberen om de onderwerp regels kort te houden.

Conclusie

Managers in het MKB hebben niet veel tijd of mankracht. Daarom wilt u uw tijd en middelen inzetten voor activiteiten die de beste resultaten opleveren.

E-mail marketing levert goede resultaten zonder dat het veel geld kost. Met e-mail marketing komt u dichter bij uw klanten te staan dan met welk ander marketinginstrument dan ook.

Gebruik e-mail marketing om de betrokkenheid van uw klanten te vergroten. Stuur ze e-mails die interesse weken en daarom geopend worden en waarop ze actie nemen zodat het meetbaar wordt.

Als u vindt dat uw e-mail campagne niet meteen werkt, troost u dan met het feit dat zelfs de grootste en beste organisaties weleens misgrijpen. Gewoon meten, testen en opnieuw proberen.

Wilt u met e-mailmarketing aan de slag?

Probeer SuperOffice Marketing. Klik hier voor een gratis demo.

Gratis demo