App Store & APIs

Omdat apps een belangrijk onderdeel vormen van het ecosysteem van SuperOffice, worden alle apps in onze App Store getest en gecertificeerd met het oog op kwaliteit, veiligheid en API-conformiteit met SuperOffice CRM Online.

Kwaliteitsborging SuperOffice App Store

Alle beschikbare toepassingen in de SuperOffice App Store zijn getest en gecertificeerd met het oog op kwaliteit, veiligheid en API-conformiteit met SuperOffice CRM Online. De tests worden uitgevoerd op de volgende gebieden:

  • Verificatiebeleid en -naleving in SuperOffice CRM Online
  • SuperOffice API-conformiteit
  • Prestatietests
  • Belastingverdeling
  • Beveiliging

Alle toepassingen van derde partijen hebben toegang tot klantgegevens via de SuperOffice-API’s. SuperOffice heeft een deel-gegevensverwerkersovereenkomst getekend met elke App Store-partner om de behandeling van gegevens veilig te stellen. Bovendien moeten App Store-partners rechtstreeks een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) met de klant tekenen als onderdeel van de overeenkomst.

Transparantie

Leer waarom transparantie en vertrouwen de kern vormen van alle juridische, beveiligings-, onderhouds- en opslagvoorwaarden in SuperOffice.

Bestuur

Ontdek hoe het bestuursmodel, het risicobeheerbeleid en de nalevingsprocedures de gegevensbescherming garanderen in SuperOffice.

GDPR & CRM

Ontdek hoe SuperOffice CRM kan helpen bij de opslag en verwerking van persoonlijke klantgegevens volgens de voorgeschreven GDPR-vereisten.